Ruimte

Ruimtelijke procedures en onderzoeken zijn van toepassing op allerlei bouwprojecten en ontwikkelingen met een ruimtelijke impact, zoals de ontwikkeling van een woonhuis, woonwijken, industrie, kantoren en agrarische ontwikkelingen.

Aqua-Terra Nova kan u begeleiden in uw project, in welke fase zich deze ook bevind en ongeacht de grootte.  Wij kunnen u adviseren bij de voorbereiding van een project tot aan het borgen in bestemmingsplannen en het doorlopen van een Wabo-procedure.


Wijziging bestemmingsplan
 
Wanneer u een vergunning voor  het bouwen gaat aanvragen moet het bouwplan passen binnen de regels van het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl). Of het bouwplan past kunt u navragen bij de gemeente met een zgn quickscan, die ook door ons kan worden verzorgd.

Passen de plannen niet, dan is het zaak het bestemmingsplan te herzien om vervolgens een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Hierbij is het belangrijk om in de voorbereiding al na te denken hoe dit plan kan worden ingebracht bij het gevoegd gezag. Lees verder...

Milieu onderzoeken

In het kader van uw omgevingsvergunning kunt u behoefte hebben aan milieukundig-onderzoek en -advies. Onze specialisten kunnen u daarin voorzien. Door onze brede ervaring met milieucoördinatie bij uiteenlopende bedrijven kunnen onze specialisten zich snel inwerken in uw specifieke situatie.
 
Onderzoeken voor uw omgevingsvergunning of op basis van uw milieubeleid zijn meestal gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. Dit vereist maatwerk van ons team van specialisten. Lees verder...