Milieu onderzoeken

In het kader van uw omgevingsvergunning kunt u behoefte hebben aan milieukundig-onderzoek en -advies. Onze specialisten kunnen u daarin voorzien. Door onze brede ervaring met milieucoördinatie bij uiteenlopende bedrijven kunnen onze specialisten zich snel inwerken in uw specifieke situatie.
 
Onderzoeken voor uw omgevingsvergunning of op basis van uw milieubeleid zijn meestal gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. Dit vereist maatwerk van ons team van specialisten.
 
Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende milieu-onderzoeken:
- Watertoets / Waterstudie
- Ecologisch onderzoek / Quick scan
- Onderzoek Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
- Onderzoek Externe Veiligheid 
- Onderzoek bedrijven en milieuzonering
- Akoestisch onderzoek wegverkeer en industrie lawaai
- Onderzoek Luchtkwaliteit
- Onderzoek Molenbiotoop
- Onderzoek Afvalpreventie en Energiebesparing
- Bodemonderzoek en Archeologisch onderzoek.