Ruimte

Ruimtelijke procedures en onderzoeken zijn van toepassing op allerlei bouwprojecten en ontwikkelingen met een ruimtelijke impact, zoals de ontwikkeling van een woonhuis, woonwijken, industrie, kantoren en agrarische ontwikkelingen. Aqua-Terra Nova kan u begeleiden in uw project, in welke fase zich deze ook bevind en ongeacht de grootte.  Wij kunnen u adviseren bij de voorbereiding van een project tot aan het borgen in bestemmingsplannen en het doorlopen van een Wabo-procedure.