Wijziging bestemmingsplan

Wanneer u een vergunning voor  het bouwen gaat aanvragen moet het bouwplan passen binnen de regels van het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl). Of het bouwplan past kunt u navragen bij de gemeente met een zgn quickscan, die ook door ons kan worden verzorgd. Passen de plannen niet, dan is het zaak het bestemmingsplan te herzien om vervolgens een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Hierbij is het belangrijk om in de voorbereiding al na te denken hoe dit plan kan worden ingebracht bij het gevoegd gezag. Vroegtijdig omgevingsmanagement (Hoe krijgen we de omgeving mee?) en duurzaamheidsaspecten (Is de ontwikkeling klaar voor de toekomst?) zijn daarbij belangrijke onderdelen om uw plan snel en efficiënt door de procedure te loodsen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist bij afwijkingsmogelijkheid via een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing met milieu onderzoeken en soms een planverbeelding. De omgevingsvergunning dient in dat geval vergezeld te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing (GRO).  Dit is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting op het bestemmingsplan. 

Aqua-Terra Nova kan het volgende voor u verzorgen: 
- Voorbereiding zoals check op bestemmingsregels en bouwmogelijkheden
- opstellen van uw bestemmingsplan aanvraag, inclusief de ruimtelijke onderbouwing en plan verbeelding
- verzorgen, coördineren en interpreteren van de benodigde onderzoeken
- verzorgen en coördineren van de Wabo-vergunningaanvraag (omgevingsvergunning)
- bewaken projectplanning en coördinatie van partijen
- behandelen van eventuele zienswijzen en bezwaarschriften.Voorbeeld bestemmingsplan